RTK
PCR

KETERANGAN:- Polisi Kementerian Kesihatan Malaysia adalah tidak mendedahkan sebarang bentuk maklumat peribadi pelanggan termasuklah keputusan sebarang ujian sampel. Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan anda tidak perlu datang ke CPRC, Jabatan Kesihatan WP Labuan(JKNWPL) sekiranya keputusan belum tersedia.